Afazja

słowa na końcu języka

o afazji

Afazja to całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i nadawania mowy spowodowana uszkodzeniem mózgu. Jej natężenie zależy od lokalizacji i zasięgu uszkodzenia, wieku chorego oraz jego motywacji do intensywnej terapii.

Uszkodzenia mózgu prowadzące do afazji mogą mieć wieloraką przyczynę:

- udar mózgu (niedokrwienny lub krwotoczny)

- urazy czaszkowo-mózgowe

- choroby nowotworowe

- choroby neurodegeneracyjne ośrodkowego układu nerwowego

- zatrucia toksynami

Istnieją dwa główne typy afazji:

  • ruchowa, gdy pacjent ma większe problemy z mówieniem, werbalizowaniem myśli
  • czuciowa, gdy pacjent ma większe problemy z rozumieniem zasłyszanego komunikatu

W praktyce jednak rzadko występują one w „czystej” postaci. Mózg jest tak skomplikowanym organem, że to samo uszkodzenie może powodować inne objawy u różnych osób. Dlatego ważne jest postawienie indywidualnej diagnozy opartej nie na lokalizacji i obszarze uszkodzenia mózgu, lecz na sprawdzeniu, które elementy nadawania i rozumienia mowy są zaburzone, a które zostały zachowane oraz na zweryfikowaniu, czy istnieją inne, współwystępujące zaburzenia (apraksja, agnozja itp.).

Umów się na wizytę…